BẢNG GIÁ SỈ

1) Bảng giá áo thun tay ngắn Size M, L, XL ( chất liệu: cotton 2 chiều)

Sô lượng áo     

Giá áo

10 áo   

55k / áo 

50 áo   

50k / áo 

100 áo

45k / áo 

200 áo

40k / áo

 

  • Size M: 40 kg – 45 kg  
  • Size L :  45 kg – 50 kg
  • Size XL: 50kg – 60 kg

 

2) Bảng giá áo thun tay ngắn Free Size ( chất liệu: cotton 2 chiều)

Số lượng áo

Giá

10 áo   

60k / áo 

50 áo   

55k / áo 

100 áo

50k / áo 

200 áo             

45k / áo 

 

  • Free Size : 50 kg – 80 kg